Obemannad livsmedelsbutik

Ett av de första projekten som drogs igång var planering av en obemannad butik i Valskog.

Bakgrunden till projektet ”En obemannad livsmedelsbutik” var att vi saknade viktiga bitar i en samhällsservice som vi tycker en bygd av vår storlek borde ha. Vi tittade på olika alternativ som till exempel att köpa in ett färdigt koncept och driva den själva genom föreningen. Vi tittade också på alternativet att gemensamt med Perssons Delikatesser driva butiken i en del av deras lokaler. Till sist hade vi också ett alternativ där vi inte alls har något eget ägande utan en utomstående entreprenör, i detta fall LIFVS, som sköter allt. Det var till slut detta koncept som blev klubbat.

Tyvärr har LIFVS meddelat att de har dragit in alla nyetableringar av obemannade butiker och vi är tillbaka på ruta ett igen. Undersökning pågår med andra aktörer men inget slutgiltigt besked har kommit föreningen till del. Vi jobbar vidare i frågan.

Våra mål med projektet “Obemannad butik” är:

  • Att ge våra boende ett närmare alternativ till matvarubutik där vi själva kan styra det sortimentet.
  • Att genom samverkan med lokala företag öka omsättningen för båda parter.
  • Att även ge tillresta besökare en service som inte finns på orten idag.

Vi är medvetna om att projektet dragit ut på tiden och mycket beroende på att det finns så få ytor/tomter där en butik kan etablera. Men också på att det bygglov som var inlämnat blev överklagat.
Den tänkta placeringen var nere vid parkeringen där återvinningen är idag. Vi håller tummarna att det så småningom kommer en obemannad livsmedelsbutik till Valskog.