Nya tomter att bygga på

Byggandet i Valskog måste komma igång. Fem tomter är nyligen sålda och ett nytt hus har kommit upp. Fler är på gång.

Gruppen vill vara med och påverka nya tomters placering och vad som ska byggas på dem. Vi behöver bostäder till äldre som inte orkar med sina hus utan behöver ett enklare boende. Ungdomar behöver billigare boenden om vi ska få kvar dem i bygden.

En representant från Kungsörs kommun kommer att kalla till ett möte med gruppen för att vi tillsammans ska diskutera var kommunen har mark i Valskog som kan upplåtas till bostadsbyggande. Tyvärr finns det väldigt lite kommunal mark för byggnation och därför kanske vi i föreningen kan hjälpa till med att efterhöra om det finns privat mark som kan vara aktuell för bostadsbyggande. Det är många byggherrar som tar kontakt med Kungsörs kommun och har intresse av att bygga inte bara i centrala Kungsör.

Vi kan även få hjälp av kommunen att göra någon form av marknadsundersökning där vi ställer frågan om vi har behov av nya bostäder i Valskog och i så fall vad?

Har du som läser det här tankar om ditt framtida boende här i Valskog eller är du kanske markägare som kan tänka dig sälja en bit mark för nybyggnation är du varmt välkommen att kontakta den här projektgruppen så vi kan lägga fram förslagen till kommunen.

Mark och nya tomter i Valskog