Marknadsföring av Valskogbygden

I den här gruppen jobbar vi med att marknadsföra bygden. Det kan vara svårt för man blir lätt “hemmablind”. Men det finns både små och stora frågor som ligger på agendan att jobba med. Vi betar av dem en i taget.

Är du intresserad av att vara med och påverka? Det kan till exempel vara med förslag på hur vi gör samhället attraktivare.  Skickar in medborgarförslag på förbättringar och förändringar. Följa med in på kommunfullmäktigemöten för att visa upp att vi finns. Vi tänker “syns man inte finns man inte”. De glömmer lätt bort att vi är en del av Kungsörs kommun. 

Det här ligger för gruppen att jobba med nu.

  • Påverka för en trevligare genomfart genom Valskog.
  • Hemsida för att samla all information om bygden på ett ställe.
  • Byta plats på kartan som sitter bakom Perssons Delikatesser.
  • Få upp fler vettiga anslagstavlor i samhället.
  • Ta fram en karta med intressepunkter.
  • Åka in till kommunfullmäktige en gång i månaden.

Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma. Kontakta gruppen om du vill vara med och jobba för en attraktivare bygd, eller har idéer som vi kan lyfta fram på agendan.