Marknadsföring av Valskogbygden

I den här gruppen jobbar vi med att marknadsföra bygden. Det kan vara svårt för man blir lätt “hemmablind”. Vi har både små och stora frågor på agendan att jobba med. Vi jobbar i linje med Region Västmanlands regionala utvecklingsstrategi för ett livskraftigt Västmanland 2030. Vi i vår bygd är en viktig del i det arbetet. Vi kommer inte att få något gratis utan det gäller att synas och höras för att få vara med och påverka hur vi vill leva och bo vår del av regionen. Läs mer om regionens strategi för ett livskraftigt Västmanland.

 

Är du intresserad av att vara med och påverka? Det kan till exempel vara med förslag på hur vi gör samhället attraktivare.  Skickar in medborgarförslag på förbättringar och förändringar. Följa med in på kommunfullmäktigemöten för att visa upp att vi finns. Vi tänker, “syns man inte finns man inte”. Det glöms lätt bort att vi är en del av Kungsörs kommun.

Delta i vår “Digitala Valskogskväll” den 12 maj så får du hör mer om föreningen och vad vi jobbar med för frågor. Det kommer även att bli presentationer av några företag från bygden, representanter från kommunen och Coompanion ger sin syn på Valskog och vår framtid, Polisen och samarbetet med grannsamverkan, föreningar berättar om sitt engagemang och mycket mer.
Skicka in din mailadress till info@valskogbygden.se så får du mer information och en ZOOM länk för att delta i mötet.

Det här ligger för marknadsföringsgruppen att jobba med nu.

  • Påverka för en trevligare genomfart genom Valskog.
  • Hemsida för att samla all information om bygden på ett ställe.
  • Byta plats på kartan som sitter bakom Perssons Delikatesser.
  • Få upp fler vettiga anslagstavlor i samhället.
  • Ta fram en karta med intressepunkter.
  • Åka in till kommunfullmäktige en gång i månaden.

Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma. Kontakta gruppen om du vill vara med och jobba för en attraktivare bygd, eller har idéer som vi kan lyfta fram på agendan.