Nattvandring
NATTVANDRING

Gruppen Grannsamverkan jobbar med två frågor – Grannsamverkan och nattvandring/trygghetsvandring i Valskog samhälle.

Projektet kom till när några hushåll haft inbrott och började känna en otrygghet. Den 27 februari 2020 hölls ett möte mellan Polisen och de boende som visat intresse av att vara kontaktpersoner för sina respektive bostadsområden.

Stefan Persson från Polisen informerade och,

• Vi gick igenom hur Polisens organisation såg ut och vad de kan hjälpa till med.
• Vi tittade på några korta filmklipp som finns på hemsidan sammverkanmotbrott.se .
• Vi berättade om vår nattvandringsgrupp.
• Vi fick information om Grannsamverkans appen och hur den fungerade
• Vi fick informationsfoldrar och skyltar.

Vårt jobb nu framöver blir att prata med grannar om man vill vara med i en samverkansgrupp där man har en kontaktperson som förmedlar information mellan Polisen och gruppen. Man startar enklast med en grupp i en app i telefonen. Klart redan är att Bergsgatan och Ekstigen kommer att starta.

Så långt allt väl, men … sen kom Coronan och ställde till det för oss som skulle gå runt och informera. Vi beslöt att skjuta upp informationskampanjen till ett lämpligare tillfälle.

Den 12 maj under den “digitala valskogkvällen” fick vi information av Erik Björklund som är ny kommunpolis i Kungsör. Han uppmanade oss att kontakta honom om polisiära frågor som rör vår bygd. Delger vi inte Polisen om sådant vi finner störande, skadegörelse, stölder osv så vet de inte om att det sker och då läggs det heller inga resurser på vårt område. Vid pågående brott ring 112, övrigt kan anmälas till 11414 eller på Polisens hemsida. Det kan kännas onödigt att anmäla “när ärenden ändå bara läggs ner”. Men det är viktigt för statistiken och det är utefter den resurserna delas ut. Längst upp på denna sida finns en knapp till ett formulär som går bra att använda vid kontakt med Erik. Vill ni skicka e-post utan formuläret är adressen erik.bjorklund@polisen.se

Om du som läser det här är intresserad av att starta en grupp i ditt område kan du läsa mer om Grannsamverkan under knapparna längs upp på sidan eller fyll i kontaktformuläret till föreningen så hjälper vi till att starta upp en grupp nära dig.

Nattvandring

Nattvandring är något vi gör sena kvällar främst under helger om vi märker att det är oroligt ute i samhället. Vi har inte behövt vara ute speciellt många kvällar. Men ibland behövs lite vuxen närvaro bland våra unga. Det är bara att haka på när vi är ute. Vi lägger ut i VOV gruppen när vi går.

På grund av att ungdomsgårdarna stängts tillfälligt har kommunen lagt ut på deras hemsida att de ska bedriva trygghetsskapande nattvandringar. De skriver bland annat – “Huvudsyftet med nattvandringarna är att öka den vuxna närvaron i samhället och på så sätt skapa trygghetskänsla för både barn, ungdomar och vuxna. Dessutom har nattvandringar i vissa fall även en brottsförebyggande effekt.” Läs mer på kommunens hemsida

Kungsörs kommunpolis

Vill du komma i kontakt med Kungsörs kommunpolis, Erik Björklund, kan du skicka ett meddelande här. Det kan vara allt ifrån frågor till tips om aktuella händelser i bygden.