Aktiviteter för barn och unga

En mycket viktig projektgrupp!

Här har det jobbats hårt med påverkan på kommunen för att få till lekparker och andra områden som lockar till aktiviteter för barn och unga. Genom medborgarförslag, många telefonsamtal med kommunen, kommunfullmäktigemöten och föreningsmöten har gruppen med Jenny Ström i spetsen fått till många positiva förändringar för barnens aktivitetsområden. Mycket har gjorts men mer behöver göras. Känner du att du vill hjälpa till att förändra för våra yngre är du varmt välkommen att kontakta Jennie Ström.

Idén till gruppen fick Jennie Ström på ett av de första möten som hölls med anledning av att man ville starta en lokal utvecklingsprocess inom projekt Service & Liv på landet (Läs mer här) Det fanns ingen riktig ordentlig lekpark för de mindre barnen.  Den som fanns hade sett sina bästa dagar och var inte upprustad på flera årtionden. Då samhället är inne i en generationsväxling och många barnfamiljer hittar hit är det viktigt att även den delen följer utvecklingen. 

Lekparken fyller även en viktig funktion till förskolan som har utomhuspedagogik som sitt motto och besöker ibland lekparken vid sina utflykter. 

Många föräldrar tröttande på att kommunen aldrig tittade åt vårat håll och bad att lokalpressen skulle komma ut och göra ett reportage vilket de också gjorde. Men även det utan något gehör från kommunen. Det var då Jennie skickade in sitt första medborgarförslag. Det var i april 2019 och det togs upp vid Kommunfullmäktige den 10 juni 2019. Efter det tog det ett (!) år innan något gjordes och då bara i en etapp. Nästa etapp skulle komma senare … . Vi är inte riktigt nöjda för ens det kommer upp fler bänkar och bord samt ett staket ut mot Västerlånggatan.

Nästa medborgarförslag som gruppen lämnar in genom Jennie är angående förskolans uteplatser som också behövde en upprustning. Det förslaget kom upp vid Kommunfullmäktige den 11 november 2019. De fick en liten del av förvaltningens budget medan det mesta gick till förskolorna i Kungsör. Men personalen gjorde bra prioriteringar och löste det efter de mest akuta behoven som fanns.

Nu var det de äldre barnens tur att göra något för och det lämnades åter igen in ett medborgarförslag som tas upp den 13 januari 2020 i Kommunfullmäktige. Förslaget handlar om den förfallna rinken vid skolan. Den har lappats och lagats under många år och nu har den tjänat ut sitt syfte. Förslaget som läggs handlar om en “multisportarena”/allaktivitetsplan likt de som redan finns inne i Kungsör och är väldigt flitigt använda. Till saken hör att även en motion från ett politiskt parti skickats in nästan halvåret innan så nu tycker man väl att det borde hända något lite snabbare … men nej, det tar fram till höstlovet samma år innan man börjar att riva rinken. Det passade bra då man ändå var på plats för att gräva ur skolgården.

Grindarna vid rinken
Rinken före rivning
Rinken efter rivning
I stället för rinken