Allaktivitetshus

Ett av föreningens stora mål är att åstadkomma ett allaktivitetshus i Valskog. Detta i och med att Björskogsskolan tagit över det som tidigare var vår bygdegård.

Vi har sen starten varit i kontakt med Kungsörs församling för att om möjligt få tillgång till den s k Kyrktomten som ligger centralt i Valskog på vänster sida om Bergsgatan efter hyreshuset. Tomten, som är på 4 000 kvm, skänktes 1942 till Björskog församling av en församlingsmedlem, Diakonissan Albertina Eriksson, men, har sen dess stått oanvänd eftersom församlingshemmet kom att förläggas uppe vid kyrkan. Kungsörs församlings kyrkoråd har hela tiden varit positiv till att skänka tillbaka den till Valskogborna, men, det har tagit tid att få till det juridiska eftersom vi är en nystartad förening. Det som varit positivt under denna ”väntetid” är att vi haft möten med Myndighetsförbundet och undersökt möjligheterna till bygglov. Glädjande nog visade sig tomten vara förberedd för föreningsaktivitet i detaljplanen.

I september blev äntligen mötet tillsammans med Kungsörs kommun och Kungsörs församling av. Där kom vi fram till formerna för detta ”återlämnande”. Kungsörs församling skänker tomten till vår förening under förutsättning att ägandet går till kommunen om föreningen skulle upphöra. Beslutet håller nu på att formaliseras. Det är väldigt glädjande att vi nu har en bas att fortsätta jobba på. Det är ett långt och stort projekt att åstadkomma en ny byggnad, men, utan tomt hade vi ju inte kommit någonstans.

Vill du veta mer om bygdegårdar? Se denna video från Bygdegårdarnas riksförbund.