Ett bildarkiv

Vi visar våra gamla bilder från förr och beskriver så gott vi minns. Mycket nöje!

Valskogs handel från 1900-talet

Valskogs handel tidigt 1900-tal

Järnvägshotellet i Valskog år 1902. Huset revs på 60 talet. Stod där Bras Värme Butiken ligger idag. Stationshuset syns till höger i bild.

Baksidan på järnvägsstationen. Hotellet syns till höger i bild

Gammalt lok framför stationshuset.

Anställda vid järnvägen.

Lagom till vårterminen 1968 stod den nya låg- och mellanstadieskolan i Valskog färdig att tas i bruk. Den nya skolan döptes till Björskogsskolan till skillnad från den gamla skolan vid kyrkan som haft namnet Björskogs Skola.

Flygbild över Valskogs samhälle

Flygbild över Valskogs samhälle

Flygbild över Valskog sett från norr

Den gamla dansbanan. Tänk om vi kunde återuppbygga den igen

Mer bilder kommer inom kort